Glossata > Noctuidae > Diachrisia chrysitis

Home

Messingeule

(Diachrisia chrysitis)

 
Diachrisia chrysitis
 
 
Diachrisia chrysitis
Aufnahmen: 13.07.2007 in Pucking.